شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [وبلاگ] ستاره دلتنگي


* 786،سلام،با تشکر از ستاره اي که نور اين مجلس شد583*@};-
*786،گاهي نمي شود مثل همه فکر کرد،گاهي نمي شود دلتنگي ها را پشت ديوار قايم کرد،گاهي نمي شود مثل کوه استوار بود،بايد درکت کنند تا ديده شويي،بايد تو را بفهمند تا سرخورده نشوي،من يک احساسم در قالب مثنوي محبت،من يه ستاره ام در قاب دلتنگي........583*
mariii
اگر محتاج درک ديگراني پس باختي.خودت باش و خداي خودت .اين بهترين راه محکم بودنه
mp3 player شوکر
يک فنجان آرامش
رتبه 57
41 برگزیده
1541 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top