شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *به نام خدا اين ف ي د مخصوص امتياز دادن کاربرهاي عزيز پارسي بعد اتمام فرصت مسابقه مي باشد.*
*سلام.دوستان عزيز شما مي تونيد به يازده شرکت کننده گرامي از يک تا 5 ،بعد از ديدن ف ي د شون امتياز بديد،لطفا با ديدن متن شرکت کنندگان راي بديد و براي خودتون ملاکي هاي داشته باشيد،از مقاسيه راي ديگران امتياز نديد،کسي که تو مسابقه شرکت کرده بخودش نمي تونه راي بده:) *
http://ravandi.parsiblog.com/Feeds/12881604/ مطلب جناب راوندي *شماره 1 *
http://puke.parsiblog.com/Feeds/12880468/ مطلب يک فنجان آرامش *شماره 2*
http://pershang.parsiblog.com/Posts/644/ مطلب عارفانه هاي يک دوست *شماره 3*
http://haftaamancom.parsiblog.com/Feeds/12882115/ مطلب هفت آسمان *شماره 4*
http://rayeheentezar96.parsiblog.com/Feeds/12882208/ مطلب رايحه انتظار *شماره 5*
http://yajaavad.parsiblog.com/Feeds/12882444/ مطلب انديشه نگار *شماره 6*
http://mohsin1400.parsiblog.com/Feeds/12882943/ مطلب جناب جواد تبريزي *شماره 7*
http://alloutflove.parsiblog.com/Feeds/12883074/ مطلب باجي يگانه *شماره 8*
http://zigzag13.parsiblog.com/Feeds/12883199/ مطلب وبلاگ miss fatima *شماره 9*
http://amin9999.parsiblog.com/Feeds/12883671/ مطلب کاربر عزيز عشقولانه *شماره 10*
http://gggggmailcom.parsiblog.com/Feeds/12888250/ مطلب کاربر manly *شماره 11*
من.تو.خدا
جناب راوندي: 5 جناب عبدي: 4 عارفانه هاي يک دوست: 3 هفت آسمان: 3 رايحه ي انتظار: 4 جناب تبريزي: 3 يگانه خانوم : 2 فاطيما: 1 عشقوانه: 1 مانلي: 4 انديشه نگار: 4
Manly
اقاي راوندي :5^ اقاي عبدي:4^ اقاي رمضاني:4^ هفت اسمان عزيزم:4^ ابجي مطهره:4^ ابجي انديشه نگارم:5^ اقاي تبريزي:5^ اجي يگانه ي قشنگم:4^ ابجي فاطيما جونم:4^ اقاي امين يگانه:4^ .. ^
{a h=haftaamancom}mariii{/a} راي هفت آسمان*( راوندي:3جناب عبدي: 1 عارفانه هاي يک دوست:2 رايحه ي انتظار:2 جناب تبريزي:5يگانه خانوم :1 فاطيما:1 عشقوانه:1 مانلي:1 انديشه نگار:2*
All out of love
جناب راوندي: 5_ عارفانه هاي يک دوست: 3_ هفت آسمان: 3 _رايحه ي انتظار: 4_ جناب تبريزي:4 _فاطيما: 2 عشقوانه: 3_ مانلي:4_ انديشه نگار: 4_ يک فنجان آرامش:4
*قاصدك*
همه رونميشناسم جناب راوندي 4/جناب تبريزي 4 / يک فنجان آرامش 4/ انديشه نگار5/ميس فاطيما 3/رايحه انتظار 3
آقاي راوندي: 4 آقاي عبدي: 3 عارفانه هاي يک دوست: 2 بانو هفت آسمان عزيز: 3 انديشه نگار عزيزم : 3 آقاي تبريزي: 3 يگانه جان: 1 آبجي فاطيماي عزيزم: 2 عشقوانه: 1 مانلي: 4
راي جناب راوندي* عشقولانه 1_ عارفانه هاي يک دوست:3 _ هفت آسمان:2 _رايحه ي انتظار3: _ جناب تبريزي:2 _فاطيما:1_ مانلي:5_ انديشه نگار2: _ يک فنجان آرامش:1_ يگانه خانم 1*
راي کاربر عشقولانه* جناب راوندي:4 _ عارفانه هاي يک دوست:3( چون ايشون به اين کاربر راي ندادن،چون مطلب وبلاگ بود و تو پارسي ف ي د ش نبود.خودم از جانب ايشون امتياز 3 رو در نظر گرفتم.) _ هفت آسمان:3 _رايحه ي انتظار:4 _ جناب تبريزي:5 _فاطيما:1_ مانلي:3_ انديشه نگار:3 _ يک فنجان آرامش:2_ يگانه خانم 2*
راي آقاي محسن گل* جناب راوندي: 3_ عشقولانه: 4_ عارفانه هاي يک دوست:3 _ هفت آسمان:3 _رايحه ي انتظار:3 _فاطيما:3_ مانلي:5_ انديشه نگار: 3_ يک فنجان آرامش:3_ يگانه خانم 3*
درب کنسرو بازکن برقی
يک فنجان آرامش
رتبه 57
41 برگزیده
1541 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top