شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نام صاحب سلام دلگيرم از خودم بخاطر نيامدنت آقاي دلتنگي ما جوان مرگ انتظار شده ايم فقط يک قدس مانده که اميد وصالمان است! در شهر کسي منتظر شما نيست! جانم به قربانت ما غلام عشقت هستيم *فردا که آمدي من نباشم بهانه به دست اين و آن داده باشم گويد که او منتظر نبود آقا رجعت بده که زنده باشم* عبدي
بسيار زيبا....سلام
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} درد زيبايي هست انتظار فرج..........
خوشا به حالتون ماخو همش گرفتار تن و زمينيم .بس پاي بسته و مدهوش همي بي خبريم
786اللهم عجل لوليک الفرج583
ساعت دماسنج
يک فنجان آرامش
رتبه 55
41 برگزیده
1558 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top