شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
سلام.به ياد دو عزيز از دست رفته مرحومه حيدري و مرحوم يزداني و ديگر رفتگان پارسي بلاگ.
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
من که اين دو عزيز رو نمي شناختم.اما الان دستشون واقعا از دنيا کوتاهه.و فقط چشم انتظار يه فاتحه يا خيرات يا صلواتي هستن.تو رو به جان عزيزاتون حداقل يه فاتحه رو بفرستين.تو عالم برزخ خيلي سخته. . .
دوستاني که علاقه مي زنن.فاتحه حتما بخونن
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} @};-
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد
http://hadiyeh.parsiblog.com/Rooms/131/
سلام.امروز پنج شنبه 27آبان است.دوستان به سفر رفته ما منتظر يه فاتحه ناچير از طرف ما هستند.اين لطف کوچيک رو از ايشان دريغ نکنيد.
خرمالو
صلوات
{a h=mbt}خرمالو{/a} ممنون.صلوات خالي به صرفه نيست.با فاتحه خوشمزه ترش کنيد
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد
هما بانو
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد
سلام.امروزپنج شنبه 2 دي است.دوستان به سفر رفته ما تو پارسي منتظر يه فاتحه ناچير از طرف ما هستند.اين لطف کوچيک رو از ايشان دريغ نکنيد.
زمانيکه زنده بودن بايد ب فکرشون ميبوديم...
{a h=hosseinnaimi1}ناموس خدا.{/a} سلام.من متاسفانه اين دوستان رو نمي شناختم.اما وظيفه خودم مي دونم که حداقل هر هفته يه فاتحه براشون بگيرم و بخونم.چون واقعا دست اموات از دنيا کوتاهه.يه فاتحه براشون اونقدر ارزش داره که باهيچ ماشين حساب دنياي نمي شه اونو حساب کرد.و البته در خصوص به فکر بودن به دوستان زنده.من انصافا تا جاي که مي شد اين کارو کردم.براي خيلي شعر گفتم و زدم.احوال خيلي هارو خصوصي گرفتم.
{a h=hosseinnaimi1}ناموس خدا.{/a} و حتي المپيک راه انداختم برا ايجاد شور و هيجان.مثلا خانم مکاشفه يکي دوماه از پارسي رفتن.اما هنوز تو ياد من يکي هستن.و دلداده 206همين طور.دوست عزيز بيشتر بچه هاي پارسي فقط در يه حد سلام و عليک و زدن ف ي د هستن.و پارسي براشون مجازي يه....
{a h=hosseinnaimi1}ناموس خدا.{/a} ....بيشتر کارشون برا آدم فقط در حد يه علاقه است.در کل ما مخلصالت شما هستم تا دم در بهشت(بعد نگيد کسي به فکر ما نبود:))583
حاجي عبدي يدونه باشي، پرچمت بالاس ، نگفتي ب چ ورزشي علاقه داري ها!
{a h=hosseinnaimi1}ناموس خدا.{/a} بعضي از بچه يه باکلاس تشريف دارن.فقط اومدن تو پارسي خط خطي کنن و برن.حالا از شانس عليرضا رو هم خيلي دوست دارن خط خطي کن:) (من از دوچرخه سواري و پارکور خوشم مياد و خيلي از ورزش هاي ديگه)
يعني چي؟؟؟ چيرو خطخطي کنن؟ من متوجه نميشم! ، حالا چرا نوشتي افسانه فراموش شده؟؟؟
{a h=hosseinnaimi1}ناموس خدا.{/a} خط خطي يعني اهميت ندادن به ديگران در پارسي.و پيام هاشون.(چون ورزش شده مثل افسانه و کمتر بهش بها مي دن و انجامش مي دن و فراموش شده به جهت تاکيد بود)
{a h=puke}يک فنجان آرامش{/a} واقعا عالي، کنايه خوبي ب کار بردي، کيف کردم...
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
هما بانو
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
سلام.امروزپنج شنبه 23دي است.دوستان به سفر رفته ما تو پارسي منتظر يه فاتحه ناچير از طرف ما هستند.اين لطف کوچيک رو از ايشان دريغ نکنيد.
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
سلام.امروزپنج شنبه 23دي است.دوستان به سفر رفته ما تو پارسي منتظر يه فاتحه ناچير از طرف ما هستند.اين لطف کوچيک رو از ايشان دريغ نکنيد.
حالا شماهم مرتب مارو ب ياد اموات بندازين!!!
{a h=hosseinnaimi1}ناموس خدا.{/a} 786.اموات دستشون از دنيا کوتاهه. اگه سعي مي کنم پنج شنبه ها اين متن نوشته رو بروز کنم.برا اينکه يه فاتحه اي توسط دوستان براشون خونده بشه. اگه زندگي در وجود ما جاريه و نزديک ترين چيز به ما هست، مرگ هم دقيقا مثل زندگيه.خيلي نزديک و زيباست.کلُّ مَنْ عَليها فَان وَ يبقَي وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ
هما بانو
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
هما بانو
سلام عليکم.. خدا خيرتون بده
سلام.امروزپنج شنبه19مرداد است.دوستان به سفر رفته ما تو پارسي منتظر يه فاتحه ناچيز از طرف ما هستند.اين لطف کوچيک رو از ايشان دريغ نکنيد.
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد
سلام.امروزپنج شنبه 6مهر است.دوستان به سفر رفته ما تو پارسي منتظر يه فاتحه ناچيز از طرف ما هستند.اين لطف کوچيک رو از ايشان دريغ نکنيد.
سلام.امروزپنج شنبه 14 تير است.دوستان به سفر رفته ما تو پارسي منتظر يه فاتحه ناچيز از طرف ما هستند.اين لطف کوچيک رو از ايشان دريغ نکنيد.
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
خدا رحمتشان کند.
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
freand
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين. "الرحمن الرحيم. "مالک يوم الدين. "اياک نعبد و اياک نستعين . "اهدناالصرط المستقيم . "صراط الذين انعمت عليهم. "غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله احد "الله الصمد "لم يلد و لم يولد" "و لم يکن له کفوا احد"
mp3 player شوکر
يک فنجان آرامش☕
53 امتیاز
40 برگزیده
1551 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top