قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند ـ عزّوجلّ ـ، هرگاه بنده اي را دوستبدارد و او اندكْ كار خيري انجام دهد، در برابر آن اندك، به اوپاداشِ بسيار مي دهد و دادن پاداش بسيار در برابر كارِ اندك، براو سنگين نمي آيد . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت