سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سه چیز، دشمنی به بار می آورد : نفاق، ستمگری و خودبینی . [امام صادق علیه السلام]
 
چهارشنبه 100 شهریور 3 , ساعت 11:49 صبح

بسم الله الرحمن الرحیم

بیاید شاد بودن و مثبت اندیشی را از یکدیگر بیاموزیم.

باور بر این که مثبت اندیشی باعث می شود،انسان توانمندی های خود را شکوفا کند و این امر بر کسی پوشیده نیست،اما بیاید شخصیت را تفسیری نیمایی کنیم،شاد بودن،خواستن،صادق بودن،یاری کردن دیگران،توانستن، با این پنج فاکتور می توان شخصیت را رنسانسی دیگر بخشید. یاد خدا موسیقی آرامش بخش است بر روانکاوی ضمیر ناخودآگاه ما،کمی باید این صندوقچه اسرار را باز نویسی کرد تا عقده ها،حقارت ها،سرکوب ها را از ضمیر ناخودآگاه جارو کنیم،شاید کلید آن را در بازیگوشی های کودکی خود، گم کرده باشیم.مثبت اندیشی یعنی سوار بر ثانیه های توانمندی و گذر از دقیقه های خوش و رسیدن به ساعت تفکر.مثبت اندیشی یعنی ساختن الگوهای انرژی بخش برای بناکردن شخصیتی محکم،جذاب،امید بخش، و اینکه کمی شخصیت خود را تفاوت بخشیم.وقتی صحبت از شخصیت می شود،نظریه ها همچون:ناخودآگاه،عناصر اجتماعی،بحران هویت،تیپ های روانشناختی،تلاش برای برتری،تلاش برای غلبه بر چالش ها،عوامل فرهنگی ،اجتماعی و قدم گذاشتن در مسیر شناخت خود؛ با هم مسابقه پرسونالوژی می دهند،گویی آدمی یه توپ فوتبال است که نظریه ها آن را به این طرف و آن طرف می برند! و نظریه انسان گرایانه نقش داور را ایفا می کند،اما داورکارتی سبز همچون،رشد روانشناختی،آزادی اراده و آگاهی فردی را به بازیکنان می دهد،اینجا دیگر خبری از کارت زرد و قرمز نیست،چون قرار است همه مثبت اندیش باشند و هر کس توانمندی های خود را، برای برنده شدن بکار گیرید.و مربی های تیم ها ، عقیده شان بر این است ذات انسان نیک است،و گرایش به شکوفایی،قوه محرکه ای خواهد بود برای موفقیت و نتیجه مطلوب. تماشاگران صفات شخصیتی خود را دارند و بر این باور هستند با فهم تاکتیکِ، تعریف، توصیف و اندازه گیری شخصیت حریف، تیم برنده مشخص خواهد شد.و تفاوت برنده در همین فاکتور است.بازیکان تیم مثبت اندیشی: امید،توانستن،پشتکار،آینده نگری،اعتماد به نفس،شکرگزاری،صادق بودن،شاد بودن،تسلیم نشدن، مهربانی،ایثار و بازیکنان تیم توانمندی: ایده پرداز،نویسندگی،سعی در صادق بودن،کارگشایی،سازگاری با سلیقه های مختلف،کینه ای نبودن،راحت بخشیدن،کمک کردن به دیگران را وظیفه دانستن،انطباق پذیری بالا،دغدغه داشتن برای کمبود ها،مشورت پذیر بودن هستند.تفاوت این بازی با بقیه مسابقه ها در این است که،تا زمانی نفس بشریت در حیات باقی است،این مثنوی ادامه دارد و مکان و زمان هم نمی شناسد،در اجتماع،در خانواده،در سیاست،در دین،حتی در اقتصاد هم میدان داری می کند،حال باید مثل سردار،مرد میدان بود و سربلند بیرون آمد،چیزی که باعث پیروزی این نفس زکیه(حاج قاسم)شد،تاکتیک رواشناسی مکتب گرای ایشان بود.ایشان دعا مراش بود و فرونتی مشق هر روز،به گفته خودشان من چهل سال بخاطر اهل بیت نخوابیدم! «روانشناسی مکتب گرا» بر پایه اشک بر حسین علیه السلام پایه گذاری شده،و خون شهید باعث انرژی فوق مثبت می شود،آن توان مندیی خوب است که مشکلات دیگران را حل کند و شکوفه لبخند را تبدیل به گل رضایت مندی کند،در این مکتب، حتی نفس کشیدن هم برای رضای خداست.دغدغه داشتن خدمت، حق ویزیت این مکتب نوگراست.پندار ما این است که هدف آمدن انسان،رسیدن به کمال است.و ما آمدیم تا عاشق باشیم.

علیرضا عبدی

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ